Nhanh nhanh lên nào các bạn ơi. Hội thi sắp đóng cửa rồi.
Chúc các bạn trường ta gặt hái được nhiều giải về tặng những ngưòi phụ nữ thân yêu của chúng ta nhé 🌻🏵🏵🌺🌷🌷