Như chúng ta đã biết, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học, công nghệ, văn hoá và nghệ thuật trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đòi hỏi con người phải chủ động, tích cực, năng động và sáng tạo. Do vậy, cùng với sự nghiệp đổi mới giáo dục, giáo dục mầm non với mục tiêu phát triển toàn diện đứa trẻ trong độ tuổi mầm non và đòi hỏi các biện pháp giáo dục cần phải có những đổi mới nhằm hình thành ở trẻ những năng lực chung, những nền tảng nhân cách ban đầu nhằm giúp trẻ có khả năng đáp ứng nhu cầu và sự phát triển con người trong thời kỳ mới.

Xuất phát từ quan điểm của chương trình giáo dục mầm non mới là “lấy trẻ làm trung tâm”, tạo điều kiện để trẻ hoạt động tích cực cả về thể chất và tinh thần, có nhiều cơ hội để trẻ phát triển các kỹ năng xã hội, tình cảm. Trẻ lứa tuổi mẫu giáo vẫn gắn liền hoạt động chủ đạo là hoạt động vui chơi. Học mang tính chất “Học mà chơi, chơi mà học”. Trẻ rất hiếu động tò mò, ham muốn học hỏi, tìm hiểu thế giới xung quanh. Trẻ thực sự học trong khi chơi để lĩnh hội các khái niệm ban đầu hoặc các tri thức tiền khoa học. Ở trẻ mẫu giáo các yếu tố của hoạt động học tập đã xuất hiện nhưng mới ở dạng sơ khai. Chơi và khám phá trở thành hoạt động chủ đạo của trẻ, chơi gây ra những biến đổi về chất có ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành nhân cách trẻ và chơi làm tiền đề cho hoạt động học tập ở lứa tuổi tiếp theo. Sự đổi mới không ngừng phương pháp, hình thức chương trình giảng dạy cũng như việc cho trẻ được vận động, khám phá các sự vật, hiện tượng  đang có ở xung quanh trẻ đã giúp trẻ từ hoạt động thụ động sang hoạt động chủ động rõ nét, phát huy mạnh mẽ năng lực của cá nhân cũng như tính tích cực, năng động theo từng mức độ trẻ, làm cho mỗi giờ hoạt động trở nên lý thú, nhiều bất ngờ, trẻ tích luỹ nhiều kiến thức, kỹ năng.

Dù hiện nay, các trường mầm non đã có sự coi trọng trong việc kích thích hứng thú nhận thức của trẻ trong các hoạt động chung, nhưng hứng thú với việc khám phá hiện tượng tự nhiên qua các hoạt động ngoài trời là mảng nội dung chưa được các giáo viên quan tâm đúng. Từ đó dẫn tới mức độ nhận thức về hiện tượng tự nhiên ở trẻ còn thấp, ảnh hưởng đến sự nhận thức nói chung của trẻ. Các hiện tượng tự nhiên chi phối rất lớn đến cuộc sống của con người. Nó quyết định sự thay đổi quá trình sống của mọi động thực vật trên trái đất. Cho trẻ khám phá các  sự vật hiện tượng là cung cấp và trang bị cho trẻ vốn biểu tượng phong phú về cuộc sống, giúp trẻ dễ dàng thích ứng, có được những kỹ năng sinh hoạt phục vụ bản thân. Để khắc phục thực tế trên, theo tôi một trong những nhiệm vụ

 

của các nhà giáo dục là phải chú ý duy trì và nâng cao chất lượng cho trẻ khám phá khoa học thông qua hoạt động ngoài trời. Các hiện tượng tự nhiên vô cùng phong phú và đa dạng như mưa, nắng, ánh sáng, nước... Là những hiện tượng quen thuộc với chúng ta. Trẻ rất tò mò và có nhu cầu, mong muốn hiểu biết nhưng cách tổ chức cho trẻ làm sao hiểu được, thông qua các hoạt động khám phá là điều rất quan trọng, nhiều nhà nghiên cứu khoa học vĩ đại từ nhiều nhà nghiên cứu khác nhau như: triết học, tâm lí học, xã hội học, giáo dục học...và đã đạt được những thành tựu to lớn.

  Từ những lý do trên trong năm học 2017-2018 tôi đã nghiên cứu lựa chọn đề tài “Khoa học lý thú cho trẻ lứa tuổi Mẫu giáo thông qua Hoạt động ngoài trời tại trường Mẫu giáo Tương Mai, quận Hòang Mai, Hà Nội.

SK KN 201̣́́́́́́́́́́́́́́́́́8.doc