* Châm màu bông hoa

* Chấm tăm bông trang trí bông hoa

* Dạy hát: Con gà trống

* Dạy hát : " Quà 8-3"

* TH: Chấm màu ngón tay trang trí cánh bướm

* Tạo hình: Dán hoa tặng mẹ

* HĐTH: làm bông hoa từ tăm bông

* HĐTH: Vẽ tia nắng và tô màu ông mặt trời

* Dạy hát: Bé em tập nói

* HĐTH: Dán lá cờ

* HĐÂN: Vận động " Trời năng, trời mưa"