* Sự kỳ diệu của màu sắc

* Làm hoa hanmade

* Tạo bức tranh chân dung theo phong cách PICASSO 

* TH: Làm bưu thiếp tặng bà, mẹ nhân ngày 8/3

* HĐÂN: Dạy hát " Quả"

* HĐTH: Vẽ bông hoa

* HĐÂN: Hát " Cá vàng bơi"

* HĐTH: Vẽ hươu cao cổ

* HĐÂn: Hát " Đàn gà con"

* HĐTH: Vẽ con cá

* HĐÂN: Hát " Nhớ ơn bác"

* HĐÂN: Dạy hát " Cháu vẽ ông mặt trời"

* HĐÂN: Dạy hát " Yêu Hà Nội"

* HĐTH: Cắt, dán tia nắng

* HĐÂN: Hát " Cho tôi đi làm mưa với"

* HĐTH: Vẽ cầu vồng