* LQVT: Phân biệt to - nhỏ

* LQVT: Nhận biết hình tròn, hình vuông

* Khám phá: Tìm hiểu trời mưa

* LQVT: Nhận biết phía trên - phía dưới của bản thân

* LQVT: Nhận biết phía trước - phía sau của bản thân