* LQVT: Nhận biết sự khác nhau giữa 2 nhóm đối tượng

* Khám phá: Tìm hiểu 1 số loại rau ăn lá

* LQVT: Số 3 tiết 1

 * KPKH: Con cá vàng

* KP: Vòng đời của bướm

* LQVT: Nhận biết các buổi " Sáng, trưa, chiều, tối"

* LQVT: Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo