* KP: tìm hiểu thông điệp 5K

* Khám phá cơ thể người

* KPKH: Lợi ích của cây xanh đối với con người

* LQVT: Gọi tên các ngày trong tuần

* LQVT: So sánh chiều dài 3 đối tượng

* KPKH: Kỹ năng phòng tránh điện giật

* Thí nghiệm: Sự nảy mầm từ giá đỗ

* Thí nghiệm: Trứng và dấm

* KP: Một số con vật sống ở dưới nước

* LQVT: Làm quen với đồng hồ

* LQVT: So sánh chiều cao 3 đối tượng

* KP: Tìm hiểu về Hồ Gươm

 * LQVT: Cách xem giờ đúng trên đồng hồ

* KPKH: Đồ dùng học tập lớp 1

* KPKH: Bốn mùa trong năm

* LQVT: Nhận biêt số chẵn, số lẻ

* KPKH: Nước từ đâu đến