* LQVT: Xếp tương ứng 1-1

* LQVT: Tạo nhóm đồ vật có chiều dài khác nhau

* LQVT: Nhận biết 1 và nhiều

* LQVT: Ghép đôi

* LQVT: Nhận biết, phân biệt chiều dài 2 đối tượng

* KP: Thí nghiệm sự phun trào của núi lửa

* KP: Tìm hiểu về con cá

* KPKH: Sự phát triển của cây

* Thí nghiệm: Sự chuyển màu của bắp cải tím

* Khám phá: Tìm hiểu danh lam thắng cảnh ở Hà Nội

* LQVT: Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về số lượng 2 đối tượng. Sử dụng đúng từ nhiều hơn - ít hơn

* KPKH: Sự kỳ diệu của nước

* LQVT: Nhận biết cao - thấp

* LQVT: Sắp xếp xen kẽ 1-1