* Nhận biết tập nói: Khẩu trang

* LQVH: Thơ " Con công"

* LQVH: Thơ " Gà gáy"

* LQVH: Thơ " Quả thị"

* LQVH: Thơ " Cây bắp cải"

* Nhận biết tập nói: Hoa cúc

* Nhận biết tập nói: Con mèo

* NBTN: Di tích lịch sử Hà Nội

* LQVH: Thơ " Ngôi sao lấp lánh"

* LQVH: Thơ " Em vẽ Bác Hồ"