* Thơ " em yêu nhà em"

* LQCC: a,ă,â

* LQCC: e,ê

* LQCC: p - q

* LQVH: Thơ : Mẹ của em

* LQCC: h - k

* LQVH: Truyện " Quả bầu tiên"

* LQVH: Truyện" Nàng tiên ốc"

* Truyện: Anh và em

* LQCC: s-x

* LQCC: h-k

* LQVH: Thơ " Bé vào lớp 1"

* LQCC: v-r

* LQVH: Thơ " Gió"

* LQCC: Trò chơi chữ cái s-x

* LQVH: Truyện " Giọt nước tí xíu"

* LQVH: Thơ " Ảnh Bác"