* Truyện: Chú thỏ tinh khôn

* Truyện " Chú đỗ con"

* Truyện : Đôi bạn tốt

* Truyện " Nhổ củ cải"

* LQVH: Thơ " Đàn gà con"

*LQVH: Truyện " Ai ngoan sẽ được thưởng"

* LQVH: Truyện " Giọt nước tí xíu"

* Thơ : " Cầu vồng"

* Thơ: "Ảnh Bác"