* Cách mặc và cởi áo

* Cách sử dụng kéo

* Cách sử dụng kẹp

* Rót nước

* Kỹ năng: Cách đóng mở cửa

* Kỹ năng: Sử dụng dao, thớt

* Kỹ năng: Hót rác trên khay

* Làm hoa quả dầm sữa chua

* Kỹ năng: Chuyển nước bằng mút

* Kỹ năng: Bóc trứng