* Xúc hạt bằng thìa

* Xếp nhà cho thỏ

* Vò giấy thành quả bóng

* Xếp ô tô