Trường mầm non Tương Mai có địa chỉ tại số 136 phố Nguyễn An Ninh – quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội. Trường được thành lập từ ngày 19/5/1982 với tên gọi là trường Mẫu giáo Tương Mai. Trong 36 năm phấn đấu và trưởng thành, trường đã có nhiều thành tích được các cấp ghi nhận như: nhiều năm liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến và 12 năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố; có nhiều bằng khen của các cấp. Trường đã được công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2002 - 2003 và đã được công nhận lại Chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2014. Ngày 04 tháng 9 năm 2019, trường mẫu giáo Tương Mai được UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 4307/QĐ-UBND về việc chuyển đổi loại hình trường mẫu giáo Tương Mai thành trường mầm non Tương Mai.

Trường mầm non Tương Mai có diện tích 5.379,8 m2, diện tích sử dụng là 9.699.75 m2. Năm 2017 trường được xây dựng lại với qui mô 4 tầng gồm 19 nhóm lớp, 18 phòng chức năng; diện tích sân vườn cây xanh 3.257 m2, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường có 42 đồng chí; Trong đó: 01 Thạc sĩ, 23 ĐHSP; 0 CĐ; 08 TCSPMN. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn đạt 82,1 %.