TRƯỜNG MẦM NON TƯƠNG MAI là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, TRƯỜNG MẦM NON TƯƠNG MAI xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại TRƯỜNG MẦM NON TƯƠNG MAI, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

- 100% các cô đạt trình độ đại học.

- 100% các cô có bằng tin học theo thông tư của sở.

Số trẻ trên lớp:  năm học 2021-2022

  • Nhóm trẻ 25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ. Lớp Mẫu giáo 03 - 04 tuổi: 25 trẻ. Lớp Mẫu giáo 04 - 05 tuổi: 30 trẻ. Lớp Mẫu giáo 05 - 06 tuổi: 35 trẻ.
  • Số giáo viên/nhóm, lớp: 03 - 04 GV.

Trường mầm non Tương Mai có tổng số 519 trẻ/13 lớp, cụ thể:

Lứa tuổi

Số trẻ

Số lớp

Số GV

TB trẻ/lớp

Số GV/lớp

Bình quân m2/trẻ/lớp

          Nhà trẻ692634,53120m2

MG Bé

3-4 tuổi

202

6

12

33,6

2

3,01 m2/trẻ/lớp (vượt 1,5 m2/trẻ)

MG Nhỡ

4-5 tuổi

203

5

10

40,6

2

MG Lớn

5-6 tuổi

217

6

12

36,1

2

Tổng cộng:

691

19

43

36,3

2,26