Trường MN Tương Mai ủng hộ, tham gia hỗ trợ vận chuyển quà trong công tác trao quà cho các đồng chí tuyến đầu phòng chống dịch của Quận