Trong xu hướng hiện nay của thời đại, việc hướng đến một môi trường xanh, sử dụng các biện pháp nhằm cải thiện môi trường lớp học, góp phần mang đến một ngôi trường sinh thái là điều tất yếu.
Ở trường mầm non Tương Mai, việc tôn trọng thiên nhiên được thể hiện rõ ràng trong từng lớp học. Những lớp học sử dụng chủ yếu bằng nguyên liệu tái chế, thùng bìa carton, giấy kraf … vô cùng thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó việc mang cây xanh một cách nhẹ nhàng và đầy tính nghệ thuật vào trong mỗi lớp học càng làm môi trường lớp thêm sạch, thân thiện và dễ chịu. Mời các bạn cùng tham khảo những lớp học đẹp của chúng tôi.